Judecatoria Iasi a admis contestatia la executare formulata de cabinetul nostru impotriva executarii silite demarate de ANAF, anulând toate actele de executare silita efectuate in cauza.

Raportat la dispozitiile art. 226 alin. 2 teza finala Cod procedura fiscala, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta fiscala emis si comunicat in conditiile legii sau a unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

in acest sens, inclusiv dispozitiile art. 226 alin. 4 Cod procedura fiscala prevad faptul ca titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care se implineste scadenta sau termenul de plata prevazut de lege. in plus, raportat la dispozitiile art. 93 si urm. Cod procedura fiscala, creantele fiscale se stabilesc prin declaratia de impunere, comunicata in conditiile legii.

De asemenea, art. 48 Cod procedura fiscal prevede in mod evident faptul ca sunt lipsite de efecte juridice actele administrative fiscale ce nu au fost comunicate in conditiile art. 47 Cod procedura fiscala.

Necomunicarea titlului de creanta fiscala catre contestator atrage nulitatea executarii silite demarate impotriva acestuia.

Astfel cum in mod corect a retinut instanta de judecata, anterior emiterii titlului executoriu si somatiei, intimata ar fi trebuit sa comunice contestatorului titlul de creanta, pentru a i se da posibilitatea legala de a contesta actul administrativ.

In lipsa comunicarii titlului de creanta, anterior inceperii executarii, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la indeplinire a obligatiei de plata, si cu atât mai mult, nu poate proceda la executarea silita a acesteia.

Cabinetul de avocat Duhnea Dana Elena ofera consultanta in formularea contestatiilor la executare, precum si reprezentare juridica in fata instantelor competente, având experienta in gestionarea dosarelor de executare silita.

Click pentru extras hotarare