Avocat Divort in Iasi

Consulta un avocat specializat in divort, in Iasi

Cabinetul de avocat Duhnea Dana - Elena din Iasi ofera consultanta de specialitate pentru procesele de divort, asistare si reprezentare juridica a partilor pe toata perioada procesului de divort, redactarea documentelor juridice aferente proceselor de divort.

De asemenea, cabinetul nostru asigura servicii juridice si in privinta cererilor accesorii divortului, respectiv exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea unui program de vizitare a minorilor, pensie de intretinere, locuinta minorului si in alte aspecte ce privesc desfacerea casatoriei.

Desfacerea casatoriei poate interveni, conform legislatiei in vigoare, pentru urmatoarele motive:

 • Prin acordul partilor;
 • Atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
 • La cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt ce a durat cel putin 2 ani;
 • Din motive de sanatate, ce fac imposibila continuarea casatoriei.

Durata procesului de divort: in functie de circumstantele concrete ale fiecarei spete (divort prin acord/culpa comuna/culpa exclusiva a unuia dintre soti, divort cu minori, divort fara minori), procesul poate dura de la 2 luni (1 termen de judecata) pana la 1 an.

In ceea ce priveste costurile estimative ale procesului de divort, trebuie avute in vedere urmatoarele:

 • Taxa de timbru care difera in functie de motivul de divort invocat, respectiv 200 lei in cazul divortului prin acordul partilor, 100 lei in cazul in care din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila, precum si in situatia separarii in fapt ce a durat cel putin 2 ani, 50 lei pentru divortul din motive de sanatate, ce fac imposibila continuarea casatoriei. De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca in situatia in care odata cu cererea de divort se va solicita si partajarea bunurilor comune, urmeaza a se stabili o taxa de timbru calculata la valoarea masei partajabile.
 • Onorariul de avocat, care difera in functie de complexitatea cauzei (divort cu/fara minori, realizarea partajului bunurilor comune, existenta mai multor capete accesorii divortului);
 • Eventuale costuri de traduceri, legalizari acte.

Avocat Partaj Bunuri in Iasi

Partaj bunuri comune, Partaj dupa divort, Succesiune, Dezbatere mostenire, Partaj Judiciar

Partajul reprezinta acea operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune, indiferent ca este vorba despre proprietatea comuna pe cote- parti sau despre proprietatea comuna in devalmasie (situatia bunurilor comune ale sotilor).

In ceea ce priveste modalitatea de efectuare a partajului, acesta se poate realiza:

 • pe cale conventionala (in situatia in care coproprietarii se inteleg intre ei cu privire la modalitatea de realizare a partajului) la notarul public sau in cadrul procesului de divort prin incheierea unei tranzactii.
  Avand in vedere cheltuielile unui partaj in fata instantei de judecata, recomandarea noastra este de solutionare a partajului de comun acord, sens in care Cabinetul deavocat Duhnea Dana Elena din Iasi va asigura asistenta si consultanta juridica in asemenea spete.
 • prin hotarare judecatoreasca la instanta de judecata (in situatia in care partile nu se inteleg cu privire la modalitatea de impartire a bunului comun).

Instanta de judecata va solutiona partajul in una din urmatoarele variante:

 • partajarea in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;
 • atribuirea intregului bun in proprietatea exclusiva a unui coproprietar, in schimbul unei sulte;
 • vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari sau, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

In situatia in care doriti sa initiati un proces de partaj, cabinetul nostru va ofera atat consultanta, cat si asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata.

Avocat Recuperare Creante in Iasi

Recuperare creante dupa imprumuturi, facturi neachitate, contracte nerespectate

Procedura de recuperare a creantelor reprezinta o parte importanta a activitatii juridice desfasurate de cabinetul nostru. In functie de calitatea creditorului sau a debitorului, respectiv persoane fizice/persoane juridice, Cabinetul de Avocat Duhnea Dana Elena ofera servicii juridice complete si personalizate nevoilor fiecarui client pentru recuperarea debitelor restante.

Cabinetul nostru va identifica cea mai rapida si convenabila metoda de recuperare a creantelor, indiferent de tipul acesteia, respectiv:

 • Imprumuturi nerestituite la termen;
 • Facturi fiscale scadente si neachitate;
 • Contracte nerespectate;
 • Sume datorate In baza unor contracte de prestari servicii, contracte de Inchiriere, hotarari judecatoresti;
 • Orice alte creante, indiferent de natura acestora.

Activitatea de recuperare a creantelor include mai multe servicii, menite sa eficientizeze aceasta procedura, respectiv:

 • Recuperarea creantelor pe cale amiabila – implica o procedura prealabila promovarii unei actiuni in instanta, concretizata prin contactarea debitorilor, redactarea de notificari si somatii, negocieri in vederea stabilirii unor termene de plata;
 • Recuperarea creantelor prin intermediul unei actiuni in justitie – in functie de tipul creantei, se va identifica varianta cea mai potrivita - cerere de valoare redusa, ordonanta de plata, actiune de drept comun – menita sa conduca la recuperarea efectiva a debitului;
 • Recuperarea creantelor in cadrul executarii silite – cabinetul nostru ofera consultanta si asistenta juridica inclusiv in faza executarii silite, prin redactarea cererii de executare silita, mentinerea unui contact permanent cu executorul judecatoresc si supravegherea stadiului dosarului.

Avocat Recuperare Datorii in Iasi

Recuperare datorii dupa imprumuturi, etc.

Procedura de recuperare a datoriilor reprezinta o parte importanta a activitatii juridice desfasurate de cabinetul nostru. In functie de calitatea creditorului sau a debitorului, respectiv persoane fizice/persoane juridice, Cabinetul de Avocat Duhnea Dana Elena ofera servicii juridice complete si personalizate nevoilor fiecarui client pentru recuperarea datoriilor.

Cabinetul nostru va identifica cea mai rapida si convenabila metoda de recuperare a datoriilor, indiferent de tipul acesteia, respectiv:

 • Imprumuturi nerestituite la termen;
 • Orice alte datorii, indiferent de natura acestora.

Activitatea de recuperare a datoriilor include mai multe servicii, menite sa eficientizeze aceasta procedura, respectiv:

 • Recuperarea datoriilor pe cale amiabila – implica o procedura prealabila promovarii unei actiuni in instanta, concretizata prin contactarea debitorilor, redactarea de notificari si somatii, negocieri in vederea stabilirii unor termene de plata;
 • Recuperarea datoriilor prin intermediul unei actiuni in justitie – in functie de tipul datoriei, se va identifica varianta cea mai potrivita - cerere de valoare redusa, ordonanta de plata, actiune de drept comun – menita sa conduca la recuperarea efectiva a debitului;

Avocat Dare in Plata in Iasi

Asistenta juridica in procedura de dare in plata a imobilelor, Notificare Dare in Plata, Contestatie creditor

Cabinetul nostru asigura consultanta juridica de specialitate pe parcursul intregii proceduri de dare in plata, respectiv:

 • - evaluarea situatiei initiale si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a procedurii de dare in plata;
 • - intocmirea si transmiterea catre creditor a notificarii privind decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei din contractul de credit ipotecar;
 • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care creditorul contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii;
 • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor legale (nu raspunde in niciun fel notificarii, nu contesta indeplinirea conditiilor de adminisbilitate) in vederea sesizarii instantei de judecata pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor, stabilind ca, prin derogare de la dispozitiile Codului Civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut de lege, partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Cu privire la persoanele carora li se aplica procedura prevazuta de Legea nr. 77/2016, este important de precizat faptul ca prin consumatori se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind excluse asadar in mod imperativ persoanele juridice. Un alt aspect important consta in excluderea creditelor acordate prin programul Prima Casa de la aplicarea acestei proceduri.

Pentru aplicarea procedurii darii in plata, respectiv pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute mai sus;
 • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
 • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
 • consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.

De asemenea, in situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de Legea nr. 77/2016, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Cu privire la contestatiile formulate de creditori, a se vedea: Contestatie pentru darea in plata.

Avocat Dreptul Muncii in Iasi

Asistenta juridica in dreptul muncii pentru angajat sau angajator, oferita de avocat in Iasi

Asiguram clientilor nostri consultanta si reprezentare in domeniul dreptului muncii, atat pentru angajatori, cat si pentru salariati, oferind servicii precum:

 • - Formularea contestatiei impotriva deciziei de concediere a salariatului, precum si reprezentarea in fata instantelor competente;
 • - Formularea contestatiei impotriva deciziei de sanctionare disciplinara si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;
 • - Asistarea salariatului in procedura cercetarii disciplinare;
 • - Consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca; negocierea contractelor de munca;
 • - Redactarea clauzelor de confidentialitate si a clauzelor de neconcurenta;
 • - Asistenta in situatia accidentelor de munca atat in negocierile cu angajatorul cat si reprezentare la instanta competenta;
 • - Consultanta si reprezentare in litigii in legatura cu atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzelor contractului de munca si a clauzei de confidentialitate;
 • - Consultanta si reprezentare in litigii privind raporturile de munca, precum obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute de salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajati, repararea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit.

Avocat Accidente Rutiere in Iasi

Asistenta juridica in cazul accidentelor rutiere, oferita de avocat in Iasi

Servicii juridice in cazul accidentelor rutiere:

 • - Consultanta juridica de specialitate ;
 • - Asistenta si/sau reprezentare in fata asiguratorului RCA;
 • - Redactare depunere si sustinere plangeri prealabile, denunturi , memorii , alte cereri specifice;
 • - Asistenta si/sau reprezentare in orice faza a procesului penal si in toate jurisdictiile;
 • - Negociere cu privire la stabilirea despagubirilor si in vederea impacarii partilor;


Infractiuni specifice accidentelor rutiere:

 • - ucidere din culpa;
 • - vatamare corporala din culpa;
 • - distrugere din culpa;
 • - parasirea locului accidentului;
 • - conducerea sub influenta bauturilor alcoolice ori a unor substante stupefiante;

Avocat Asigurari in Iasi

Asistenta juridica in Dreptul Asigurarilor, oferita de avocat in Iasi

Avocat specializat in Dreptul Asigurarilor si aici puteti afla, ce trebuie sa faceti pentru a obtine despagubirile de le asigurator.

Daca ati suferit un accident rutier sau vi s-a produs un prejudiciu in timpul unui eveniment de trafic, daca ati fost victima unui caz de malpraxis sau cineva apropiat a fost vatamat sau a decedat din cauzele mentionate, trebuie sa stiti ca aveti dreptul la despagubiri morale sau materiale. Legea reglementeaza drepturile dumnevoastra, astfel ca o societate de asigurare sau, in cazul in care persoana vinovata nu are o asigurare, o entitate specializata, este obligata sa va ofere despagubiri.

Reglementarea prin lege nu este, insa, suficienta pentru ca dumneavoastra sa si obtineti, efectiv, drepturile: este necesar sa le cunoasteti si, in plus, sa apelati la un avocat specializat care sa se ocupe de toate demersurile necesare. Va reprezentam interesele cu profesionalism si cat mai simplu si avantajos pentru dumneavoastra.

Avocat Drept Societar si Comercial

Consultanta, Cereri intrare in insolventa, Recuperare Creante, Redactare acte constitutive,statute, Cesiuni parti sociale, Infiintari Societati, Redactare Contracte, Ordonante de plata

Infiintari societati, asociatii, fundatii, case de ajutor reciproc;
Consultanta si asistenta juridica privind modificari ce intervin in activitatea societatilor, precum:

modificari acte constitutive;
cesiuni parti sociale, retrageri asociati/ actionari:
numiri, modificari administratori;
infiintare/radiere puncte de lucru, autorizare activitati;
completare obiect de activitate;
majorari /reduceri de capital social;
modificare/prelungire valabilitate sediu social;
schimbare forma juridica;

Redactarea de acte constitutive, contracte de comodat, hotarari AGA;
Consultanta, asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului pentru orice fel de operatiuni;
Redactare contracte civile si comerciale;
Recuperare creante, notificari si somatii;
Consultanta si asistenta la negocierea si incheierea contractelor;
Consultanta permanenta privind intreaga activitate desfasurata de societati;
Consultanta in vederea inregistrarii ca operator de date cu caracter personal.

Avocat Infiintare Societate, Firma, SRL si Gazduire Sediu Social

Infiintari Societati, Firme, SRL-uri, Gazduire Sediu Social, Consultanta

Infiintari societati, firme, SRL-uri, asociatii, fundatii, case de ajutor reciproc;
Gazduire Sediu Social;
Consultanta si asistenta juridica privind modificari ce intervin in activitatea societatilor, precum:

modificari acte constitutive;
cesiuni parti sociale, retrageri asociati/ actionari:
numiri, modificari administratori;
infiintare/radiere puncte de lucru, autorizare activitati;
completare obiect de activitate;
majorari /reduceri de capital social;
modificare/prelungire valabilitate sediu social;
schimbare forma juridica;

Redactarea de acte constitutive, contracte de comodat, hotarari AGA;
Consultanta, asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului pentru orice fel de operatiuni;
Redactare contracte civile si comerciale;
Recuperare creante, notificari si somatii;
Consultanta si asistenta la negocierea si incheierea contractelor;
Consultanta permanenta privind intreaga activitate desfasurata de societati;
Consultanta in vederea inregistrarii ca operator de date cu caracter personal.

Avocat Gazduire Sediu Social pentru Firma

Gazduire Sediu Social pentru Firma

Gazduire Sediu Social pentru Firma;
Oferim serviciul de gazduire a sediului social pentru societati comerciale la avocat in Iasi:

servicii de gazduire sediu social in Iasi pentru situatiile in care nu detineti o proprietate imobiliara, nu va permiteti inchirierea unui apartament sau a unei cladiri care sa va serveasca drept sediu social, sau doriti sa mutati sediul firmei in Iasi;
serviciul de colectare si notificare a corespondentei, lucru care va asigura informarea cu privire la tot ce se intampla cu firma dumneavoastra, astfel incat sa nu ramaneti exclus din circuitul economic al firmei;
gazduirea sediului social include stabilirea sediului firmei dumneavoastra la sediul nostru precum si redactarea pe loc a contractului dintre avocat si administratorul sau asocialtii firmei;

Avocat Drept Civil in Iasi

Dreptul Familiei, Ordin Protectie, Stabilirea dreptului de vizitare a copiilor minori.

Redactare cereri de chemare in judecata, tranzactii, contracte, intampinari;
Asistare/reprezentare in fata instantelor judecatoresti;
Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare ale unui document;

Avocat Executarea Silita in Iasi

Executare silita, Contestatie la executare, Asistare si reprezentare in procedura executarii silite

Asistenta in faza de executare silita, respectiv:

Redactare cereri de executare silita;
Reprezentarea debitorilor/ creditorilor in fata executorului judecatoresc;
Contestatii la executare.

Avocat Specializat in Achizitii Publice in Iasi

Expert in Achizitii Publice

Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena”, prin avocat titular – expert in achizitii publice – asigura servicii juridice in domeniul achizitiilor publice, oferite atat autoritatilor contractante, cat si ofertantilor , respectiv:

Asistenta juridica la incheierea, negocierea si redactarea contractelor, precum si a ofertelor de participare la licitatii;
Redactarea, depunerea si sustinerea contestatiilor promovate impotriva actelor vatamatoare emise in cadrul procedurii de achizitie publica, atat in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si in fata instantelor de judecata;
Promovarea oricaror cereri avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor, precum si asistarea/reprezentarea juridica in fata instantelor competente in solutionarea litigiilor in materie de achizitii publice.

Avocat Achizitii Publice in Iasi

Achizitii Publice

Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena”, prin avocat titular – expert in achizitii publice – asigura servicii juridice in domeniul achizitiilor publice, oferite atat autoritatilor contractante, cat si ofertantilor , respectiv:

Asistenta juridica la incheierea, negocierea si redactarea contractelor, precum si a ofertelor de participare la licitatii;
Redactarea, depunerea si sustinerea contestatiilor promovate impotriva actelor vatamatoare emise in cadrul procedurii de achizitie publica, atat in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si in fata instantelor de judecata;
Promovarea oricaror cereri avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor, precum si asistarea/reprezentarea juridica in fata instantelor competente in solutionarea litigiilor in materie de achizitii publice.

Avocat Drept Penal Iasi

Plangere Penala, Urmarire penala, Camera preliminara, Asistare/reprezentare in fata instantelor de judecata

Asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de urmarire penala, precum si a instantelor judecatoresti;
Reprezentarea partilor civile in fata instantelor de drept penal;
Cereri de liberare conditionata, contestatii la executare, cereri de intrerupere/amanare a executarii pedepselor, cereri de inlocuire/revocare a masurilor preventive.

Avocat pentru Dreptul Familiei in Iasi

Dreptul Familiei, Divort, Pensie de Intretinere, Partaj Bunuri, Ordin Protectie, Stabilirea dreptului de vizitare a copiilor minori.

Asistenta/reprezentare in actiuni de divort, stabilire pensie de intretinere, partaj, stabilirea dreptului de vizitare a copiilor minori.

Avocat Iasi

Duhnea Dana Elena - Cabinet de Avocat in Iasi

Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena” din Iasi ofera asistenta, consultanta si reprezentare juridica la cele mai inalte standarde, atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice, in cele mai variate domenii ale dreptului in Iasi, Vaslui, Suceava, Piatra Neamt, Botosani si Bacau.

Beneficiind de o temeinica pregatire de specialitate si un nivel ridicat de cunostinte, Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena” din Iasi isi propune sa vina in sprijinul dumneavoastra, prin profesionalism si seriozitate, in functie de specificul si particularitatile fiecarei spete.

Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena”, cu sediul in Iasi, a fost infiintat si functioneaza in baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Pentru a veni in sprijinul clientilor nostri si pentru a oferi solutii eficiente si rapide, cabinetul nostru colaboreaza cu executori judecatoresti, notari si experti.

Avocat Anulare Executare Silita Iasi

Anulare executare silita demarata de ANAF

Judecatoria Iasi a admis contestatia la executare formulata de cabinetul nostru impotriva executarii silite demarate de ANAF, anulând toate actele de executare silita efectuate in cauza.

Raportat la dispozitiile art. 226 alin. 2 teza finala Cod procedura fiscala, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta fiscala emis si comunicat in conditiile legii sau a unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

in acest sens, inclusiv dispozitiile art. 226 alin. 4 Cod procedura fiscala prevad faptul ca titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care se implineste scadenta sau termenul de plata prevazut de lege. in plus, raportat la dispozitiile art. 93 si urm. Cod procedura fiscala, creantele fiscale se stabilesc prin declaratia de impunere, comunicata in conditiile legii.

De asemenea, art. 48 Cod procedura fiscal prevede in mod evident faptul ca sunt lipsite de efecte juridice actele administrative fiscale ce nu au fost comunicate in conditiile art. 47 Cod procedura fiscala.

Necomunicarea titlului de creanta fiscala catre contestator atrage nulitatea executarii silite demarate impotriva acestuia.

Astfel cum in mod corect a retinut instanta de judecata, anterior emiterii titlului executoriu si somatiei, intimata ar fi trebuit sa comunice contestatorului titlul de creanta, pentru a i se da posibilitatea legala de a contesta actul administrativ.

In lipsa comunicarii titlului de creanta, anterior inceperii executarii, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la indeplinire a obligatiei de plata, si cu atât mai mult, nu poate proceda la executarea silita a acesteia.

Cabinetul de avocat Duhnea Dana Elena ofera consultanta in formularea contestatiilor la executare, precum si reprezentare juridica in fata instantelor competente, având experienta in gestionarea dosarelor de executare silita.

Click pentru extras hotarare