Domenii expertiza avocat Iasi in divort

Avocat Divort Iasi

Cabinetul de avocat Duhnea Dana - Elena din Iasi ofera consultanta de specialitate pentru procesele de divort, asistare si reprezentare juridica a partilor pe toata perioada procesului de divort, redactarea documentelor juridice aferente proceselor de divort.

De asemenea, cabinetul nostru asigura servicii juridice si in privinta cererilor accesorii divortului, respectiv exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea unui program de vizitare a minorilor, pensie de intretinere, locuinta minorului si in alte aspecte ce privesc desfacerea casatoriei.

Desfacerea casatoriei poate interveni, conform legislatiei in vigoare, pentru urmatoarele motive:

 • Prin acordul partilor;
 • Atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
 • La cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt ce a durat cel putin 2 ani;
 • Din motive de sanatate, ce fac imposibila continuarea casatoriei.

Durata procesului de divort: in functie de circumstantele concrete ale fiecarei spete (divort prin acord/culpa comuna/culpa exclusiva a unuia dintre soti, divort cu minori, divort fara minori), procesul poate dura de la 2 luni (1 termen de judecata) pana la 1 an.

In ceea ce priveste costurile estimative ale procesului de divort, trebuie avute in vedere urmatoarele:

 • Taxa de timbru care difera in functie de motivul de divort invocat, respectiv 200 lei in cazul divortului prin acordul partilor, 100 lei in cazul in care din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila, precum si in situatia separarii in fapt ce a durat cel putin 2 ani, 50 lei pentru divortul din motive de sanatate, ce fac imposibila continuarea casatoriei. De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca in situatia in care odata cu cererea de divort se va solicita si partajarea bunurilor comune, urmeaza a se stabili o taxa de timbru calculata la valoarea masei partajabile.
 • Onorariul de avocat, care difera in functie de complexitatea cauzei (divort cu/fară minori, realizarea partajului bunurilor comune, existenta mai multor capete accesorii divortului);
 • Eventuale costuri de traduceri, legalizari acte.

Domenii expertiza avocat Iasi in partaj bunuri

Avocat Partaj Bunuri Iasi

Partajul reprezinta acea operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune, indiferent ca este vorba despre proprietatea comuna pe cote- parti sau despre proprietatea comuna in devalmasie (situatia bunurilor comune ale sotilor).

In ceea ce priveşte modalitatea de efectuare a partajului, acesta se poate realiza:

 • pe cale conventionala (in situatia in care coproprietarii se inteleg intre ei cu privire la modalitatea de realizare a partajului) la notarul public sau in cadrul procesului de divort prin incheierea unei tranzactii.
  Avand in vedere cheltuielile unui partaj in fata instantei de judecata, recomandarea noastra este de solutionare a partajului de comun acord, sens in care Cabinetul deavocat Duhnea Dana Elena din Iasi va asigura asistenta si consultanta juridica in asemenea spete.
 • prin hotarare judecatoreasca la instanta de judecata (in situatia in care partile nu se inteleg cu privire la modalitatea de impartire a bunului comun).

Instanta de judecata va solutiona partajul in una din urmatoarele variante:

 • partajarea in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;
 • atribuirea intregului bun in proprietatea exclusiva a unui coproprietar, in schimbul unei sulte;
 • vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari sau, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

In situatia in care doriti sa initiati un proces de partaj, cabinetul nostru va ofera atat consultanta, cat si asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata.

Domenii expertiza avocat Iasi in dare in plata

Avocat Dare in Plata Iasi

Cabinetul nostru asigura consultanta juridica de specialitate pe parcursul intregii proceduri de dare in plata, respectiv:

 • - evaluarea situatiei initiale si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a procedurii de dare in plata;
 • - intocmirea si transmiterea catre creditor a notificarii privind decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei din contractul de credit ipotecar;
 • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care creditorul contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii;
 • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor legale (nu raspunde in niciun fel notificarii, nu contesta indeplinirea conditiilor de adminisbilitate) in vederea sesizarii instantei de judecata pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor, stabilind ca, prin derogare de la dispozitiile Codului Civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut de lege, partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Cu privire la persoanele carora li se aplica procedura prevazuta de Legea nr. 77/2016, este important de precizat faptul ca prin consumatori se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind excluse asadar in mod imperativ persoanele juridice. Un alt aspect important consta in excluderea creditelor acordate prin programul Prima Casa de la aplicarea acestei proceduri.

Pentru aplicarea procedurii darii in plata, respectiv pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute mai sus;
 • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
 • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
 • consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.

De asemenea, in situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de Legea nr. 77/2016, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Cu privire la contestatiile formulate de creditori, a se vedea: Contestatie pentru darea in plata.

Domenii expertiza avocat Iasi in dreptul societar si comercial

Avocat Drept Societar si Comercial Iasi

Infiintari societati, asociatii, fundatii, case de ajutor reciproc;
Consultanta si asistenta juridica privind modificari ce intervin in activitatea societatilor, precum:

modificari acte constitutive;
cesiuni parti sociale, retrageri asociati/ actionari:
numiri, modificari administratori;
infiintare/radiere puncte de lucru, autorizare activitati;
completare obiect de activitate;
majorari /reduceri de capital social;
modificare/prelungire valabilitate sediu social;
schimbare forma juridica;

Redactarea de acte constitutive, contracte de comodat, hotarari AGA;
Consultanta, asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului pentru orice fel de operatiuni;
Redactare contracte civile si comerciale;
Recuperare creante, notificari si somatii;
Consultanta si asistenta la negocierea si incheierea contractelor;
Consultanta permanenta privind intreaga activitate desfasurata de societati;
Consultanta in vederea inregistrarii ca operator de date cu caracter personal.

Domenii expertiza avocat Iasi in dreptul civil

Avocat Drept Civil Iasi

Redactare cereri de chemare in judecata, tranzactii, contracte, intampinari;
Asistare/reprezentare in fata instantelor judecatoresti;
Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare ale unui document;

Domenii expertiza avocat Iasi in executarea silita

Avocat Executare Silita Iasi

Asistenta in faza de executare silita, respectiv:

Redactare cereri de executare silita;
Reprezentarea debitorilor/ creditorilor in fata executorului judecatoresc;
Contestatii la executare.

Domenii expertiza avocat iasi in dreptul familiei

Avocat Dreptul Familiei Iasi

Asistenta/reprezentare in actiuni de divort, stabilire pensie de intretinere, partaj, stabilirea dreptului de vizitare a copiilor minori.

Domenii expertiza avocat iasi in dreptul penal

Avocat Drept Penal Iasi

Asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de urmarire penala, precum si a instantelor judecatoresti;
Reprezentarea partilor civile in fata instantelor de drept penal;
Cereri de liberare conditionata, contestatii la executare, cereri de intrerupere/amanare a executarii pedepselor, cereri de inlocuire/revocare a masurilor preventive.