Partajul reprezinta acea operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune, indiferent ca este vorba despre proprietatea comuna pe cote- parti sau despre proprietatea comuna in devalmasie (situatia bunurilor comune ale sotilor).

In ceea ce priveste modalitatea de efectuare a partajului, acesta se poate realiza:

  • pe cale conventionala (in situatia in care coproprietarii se inteleg intre ei cu privire la modalitatea de realizare a partajului) la notarul public sau in cadrul procesului de divort prin incheierea unei tranzactii.
    Avand in vedere cheltuielile unui partaj in fata instantei de judecata, recomandarea noastra este de solutionare a partajului de comun acord, sens in care Cabinetul deavocat Duhnea Dana Elena din Iasi va asigura asistenta si consultanta juridica in asemenea spete.
  • prin hotarare judecatoreasca la instanta de judecata (in situatia in care partile nu se inteleg cu privire la modalitatea de impartire a bunului comun).

Instanta de judecata va solutiona partajul in una din urmatoarele variante:

  • partajarea in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;
  • atribuirea intregului bun in proprietatea exclusiva a unui coproprietar, in schimbul unei sulte;
  • vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari sau, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

In situatia in care doriti sa initiati un proces de partaj, cabinetul nostru va ofera atat consultanta, cat si asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata.