In data de 28 aprilie 2016, a fost publicata in Monitorul Oficial Legea darii in plata privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.

Potrivit legii, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, in afara activitatii sale profesionale au dreptul sa stinga creditele ipotecare prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului.

Cu alte cuvinte, daca aveti un credit la banca pentru o locuinta si nu mai puteti suporta costurile contractului de credit ori nu mai doriti continuarea contractului din alte motive, exista posibilitatea sa stingeti toate datoriile izvorate din contractul de credit prin cedarea dreptului de proprietate al locuintei in favoarea bancii.

Initierea procedurii de dare in plata a locuintei se realizeaza prin transmiterea unei notificari catre banca, prin intermediul unui avocat dare in plata.

Daca aveti nevoie de un avocat dare in plata, cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" asigura consultanta juridica de specialitate pe parcursul intregii proceduri, respectiv:

 • evaluarea situatiei initiale si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a procedurii de dare in plata;
 • intocmirea si transmiterea catre creditor a notificarii privind decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei din contractul de credit ipotecar;
 • asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care creditorul contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii;
 • asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor legale (nu raspunde in niciun fel notificarii, nu contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate) in vederea sesizarii instantei de judecata pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

Cu privire la persoanele carora li se aplica procedura prevazuta de Legea nr. 77/2016 si care pot fi asistate cu succes de un avocat dare in plata, este important de precizat faptul ca, prin consumatori, se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind excluse asadar in mod imperativ persoanele juridice.

Un alt aspect important pe care il va lamuri un avocat dare in plata consta in excluderea creditelor acordate prin programul Prima Casa de la aplicarea acestei proceduri.

Pentru aplicarea procedurii de catre un avocat dare in plata, respectiv pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata, trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute mai sus;
 • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei de 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
 • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
 • consumatorul nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.

De asemenea, in situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de Legea nr. 77/2016, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Contestatie dare in plata

Potrivit art. 7 din Legea 77/2016, in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art. 5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege cu ajutorul unui avocat dare in plata.

Un prim aspect, care rezulta din dispozitiile legale amintite, consta in faptul ca respectiva contestatie poate sa vizeze strict neindeplinirea conditiilor de admisibilitate, neexistand posibilitatea invocarii unor alte aspecte precum: restantele acumulate de debitor, existenta unei executari silite incepute impotriva debitorului, posibilitatea financiara a debitorului de a achita creditul contractat.

Cu privire la procedura in fata instantei de judecata, desi art. 7 alin. 2 din Legea 77/2016 prevede ca cererea se va judeca in procedura de urgenta, in practica, datorita volumului mare de dosare inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti, primul termen se stabileste la aproximativ 2-3 luni din momentul inregistrarii contestatiei.

Prin urmare, in opinia oricarui avocat dare in plata, un astfel de dosar se poate prelungi considerabil, fara a lua in considerare o eventuala suspendare a acestuia in situatia invocarii de catre creditor a exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi ale Legii 77/2016.

In contestatiile promovate pana la acest moment de banci, in cadrul carora cabinetul nostru a formulat aparari in favoarea debitorilor, au fost invocate aspecte precum:

 • Critici de neconstitutionalitate ale dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 si 3, art. 7, art. 8 alin. 1 si 5, art. 10 si art. 11 din Legea 77/2016, solicitandu-se, in acelasi timp, si suspendarea judecatii litigiilor pana la solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate.
 • In ceea ce priveste suspendarea judecatii, subliniem faptul ca art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila reglementeaza un caz de suspendare facultativa a judecatii, ramanand asadar ca judecatorul sa aprecieze asupra necesitatii suspendarii. In aceste conditii, simpla invocare a exceptiei de neconstitutionalitate de catre un avocat dare in plata nu are drept consecinta suspendarea obligatorie a judecatii litigiului.
 • Referitor la conditiile de admisibilitate prevazute de art. 5 din Legea 77/2016, creditorii au contestat aspecte precum: neindeplinirea de catre debitor a calitatii de consumator, faptul ca imobilul ipotecat nu ar avea destinatia de locuinta, lipsa atasarii cazierului judicar.