Cabinetul nostru asigura consultanta juridica de specialitate pe parcursul intregii proceduri de dare in plata, respectiv:

  • - evaluarea situatiei initiale si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a procedurii de dare in plata;
  • - intocmirea si transmiterea catre creditor a notificarii privind decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei din contractul de credit ipotecar;
  • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care creditorul contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii;
  • - asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in situatia in care care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor legale (nu raspunde in niciun fel notificarii, nu contesta indeplinirea conditiilor de adminisbilitate) in vederea sesizarii instantei de judecata pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor, stabilind ca, prin derogare de la dispozitiile Codului Civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut de lege, partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Cu privire la persoanele carora li se aplica procedura prevazuta de Legea nr. 77/2016, este important de precizat faptul ca prin consumatori se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind excluse asadar in mod imperativ persoanele juridice. Un alt aspect important consta in excluderea creditelor acordate prin programul Prima Casa de la aplicarea acestei proceduri.

Pentru aplicarea procedurii darii in plata, respectiv pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

  • creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute mai sus;
  • cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
  • consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.

De asemenea, in situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de Legea nr. 77/2016, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Cu privire la contestatiile formulate de creditori, a se vedea: Contestatie pentru darea in plata.