Cabinetul de avocat “Duhnea Dana Elena”, prin avocat titular – expert in achizitii publice – asigura servicii juridice in domeniul achizitiilor publice, oferite atat autoritatilor contractante, cat si ofertantilor , respectiv:

Asistenta juridica la incheierea, negocierea si redactarea contractelor, precum si a ofertelor de participare la licitatii;
Redactarea, depunerea si sustinerea contestatiilor promovate impotriva actelor vatamatoare emise in cadrul procedurii de achizitie publica, atat in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si in fata instantelor de judecata;
Promovarea oricaror cereri avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor, precum si asistarea/reprezentarea juridica in fata instantelor competente in solutionarea litigiilor in materie de achizitii publice.