Abaterea disciplinara reprezinta o fapta legata de munca si consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de care salariat, prin care acesta incalca normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici.

In cazul in care un salariat savarseste o abatere disciplinara, angajatorul are dreptul de a aplica respectivului salariat o sanctiune disciplinara. Aplicarea sanctiunii se materializeaza printr-o decizie de sanctionare disciplinara emisa in forma scrisa.

Potrivit Codului Muncii, sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul printr-o decizie de sanctionare sunt urmatoarele:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea temporara din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • reducerea cu 5-10% a salariului de baza pe o durata de 1-3 luni;
 • reducerea cu 5-10% a salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni;
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Una dintre conditiile de legalitate cu privire la o decizie de sanctionare consta in respectarea termenului legal in care poate fi aplicata sanctiunea disciplinara. Astfel, angajatorul poate dispune sanctionarea in termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei. In cazul nerespectarii acestui termen, salariatul poate formula o contestatie sanctiune disciplinara functionar public.

De asemenea, se poate formula contestatie sanctiune disciplinara si in cazul in care decizia nu cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:

 • descrierea faptei savarsite care constituie abatere disciplinara;
 • prezentarea dispozitiilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca ori contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariatul in cauza;
 • motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
 • temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
 • termenul in care sanctiunea aplicata poate fi contestata;
 • instanta competenta la care se poate introduce o contestatie sanctiune disciplinara.

Sanctiunea nulitatii absolute cu privire la decizia de sanctionare intervine si in situatiile in care o masura de sanctionare, exceptand avertismentul scris, a fost dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. Astfel, este obligatoriu ca, inainte de aplicarea sanctiunii, sa se realizeze o cercetare disciplinara cu respectarea dispozitiilor legale si cu convocarea in scris a salariatului. Conditiile de legalitate a deciziei de sanctionare stabilite de Codul Muncii trebuie indeplinite inclusiv in cazul raporturilor de serviciu stabilite cu un functionar public. Astfel, in cazul in care decizia de sanctionare a unui functionar public (civil sau militar) este emisa cu nerespectarea cerintelor legale, acesta are dreptul de a formula o contestatie sanctiune disciplinara.

In cazul in care doriti sa beneficiati de consultanta si asistenta juridica de specialitate pentru a formula o contestatie decizie de sanctionare, inclusiv contestatie sanctiune disciplinara functionar public, puteti apela la cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena". Vom analiza cu atentie cazul dumneavoastra si va vom acorda tot sprijinul necesar in vederea identificarii celor mai bune solutii juridice.