Cand vine vorba de decizia de concediere, drepturile salariatului trebuie respectate de catre angajator, in orice situatie. Astfel, angajatorul este obligat sa respecte conditiile si procedurile stabilite de Codul Muncii la momentul in care are in vederea concedierea salariatilor, indiferent de motive.

In caz contrar, nerespectarea conditiilor si procedurilor stabilite de Codul Muncii poate atrage nulitatea deciziilor emise de catre angajator in situatia in care salariatii nemultumiti ar contesta in fata instantelor de judecata legalitatea si temeinicia acestor decizii.

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Procedura poate fi dispusa din motive care tin de persoana salariatului (cum ar fi abaterea disciplinara, necorespunderea profesionala) sau pentru motive independente de persoana salariatului (desfiintarea locului de munca).

Situatiile in care un angajat NU poate fi concediat:

 • pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
 • pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
 • pe durata in care femeia salariata este insarcinata, in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei;
 • pe durata concediului de maternitate;
 • pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de trei ani;
 • pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la sapte ani;
 • pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia cazului in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara in forma grava sau pentru abateri repetate;
 • pe durata efectuarii concediului de odihna.

De asemenea, salariatii nu pot fi concediati pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta, apartenenta sociala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, handicap, situatie familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Insa indiferent de motivele invocate de catre angajator, salariatul are dreptul de a formula contestatie decizie de concediere. Termenul in care angajatii concediati pot contesta decizia angajatorului este de 45 de zile calendaristice de la momentul comunicarii deciziei.

Potrivit Codului Muncii, angajatul este mult mai protejat fata de angajator, beneficiind de o protectie juridica impotriva unor eventuale abuzuri din partea angajatorului. Este foarte important ca decizia de concediere sa se comunice in scris si sa contina o serie de informatii, printre care:

 • motivele care determina concedierea;
 • durata preavizului;
 • criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, numai in cazul concedierilor colective;
 • lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru locurile de munca vacante, daca acestea exista.

Procedura de contestatie decizie de concediere este scutita de taxa judiciara de timbru, iar solutionarea se realizeaza in regim de urgenta. In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod nelegal, instanta de judecata va dispune anularea si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, la fel ca ceilalti.

In cadrul procesului de contestatie decizie concediere se va preciza obiectul cererii de chemare in judecata (anularea deciziei de concediere, plata despagubirii banesti, reintegrarea, plata daunelor morale, a cheltuielilor de judecata), precum si toate motivele de fapt si de drept ale contestatiei. Aici se vor arata toate motivele de nelegalitate si de netemeincie ale deciziei de concediere.

Desi in litigiile de munca sarcina probei apartine angajatorului, contestatorul trebuie, sub sanctiunea decaderii, sa propuna toate probele de care intelege sa se foloseasca in cadrul procesului (inscrisuri, interogatoriu, martori, etc.) prin aceeasi contestatie impotriva deciziei de concediere.

Asadar, daca veti considera ca ati suferit o nedreptate la locul de munca si ca decizia inaintata de angajatorul dumneavoastra nu are temei legal, aveti nevoie de un avocat specializat care sa va ofere toate detaliile legate de procedura de contestatie decizie de concediere. Cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" asigura asistenta si reprezentare juridica in Dreptul Muncii, pregatindu-va pentru gestionarea unei astfel de situatii nefavorabile.