Cesiunea partilor sociale reprezinta modalitatea prin care partile sociale detinute de catre unul sau mai multi asociati ai unei societati sunt transmise fie catre alti asociati, fie catre terte persoane care nu au calitatea de asociati ai respectivei societati.

Cesiunea poate avea loc in urmatoarele situatii:

  • cand se doreste modificarea structurii capitalului social prin schimbarea cotelor de participare ale asociatilor;
  • cand se doreste cooptarea de noi asociati in societate;
  • cand unul dintre asociati doreste sa iasa din societate.

Cesiunea partilor sociale poate avea loc intre asociati sau intre asociati si una sau mai multe persoane din afara societatii. Daca cesiunea se face catre persoane care nu au calitatea de asociat in societate, procedura se va realiza prin parcurgerea a doua etape.

In prima etapa, se va publica in Monitorul Oficial o informare privind intentia de cesionare a partilor sociale, urmand sa se astepte un termen de 30 de zile, timp in care ANAF-ul sau persoanele lezate pot formula opozitie la cesiune. Pentru a evita eventualele opozitii, este recomandat ca societatea si asociatii sa nu aiba datorii fata de stat sau alte persoane.

Dupa trecerea celor 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, daca nu au fost formulate opozitii, se va proceda la inregistrarea propriu-zisa a cesiunii la Registrul Comertului. In cazul cesiunii interne (intre asociati), procedura se face intr-o singura etapa, fara a mai fi necesara asteptarea termenului de 30 de zile pentru formularea de opozitii.

Pentru cesiunea partilor sociale, este necesara incheierea unui contract de cesiune prin care cedentul va transfera un numar de parti sociale catre cesionar, in schimbul unui pret. Contractul va stabili drepturile si obligatiile partilor, pretul cesiunii, distribuirea dividendelor etc.

Acte necesare pentru cesiune parti sociale:

  • Copiile actelor de identitate (asociati existenti/asociati noi);
  • Copia certificatului de inmatriculare a societatii;
  • Actul constitutiv al societatii.

Acte intocmite de cabinet:

  • Contract/contracte de cesiune parti sociale;
  • Hotararea adunarii generale a asociatilor prin care se decide transferul de parti sociale;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Declaratie pe proprie raspundere data de noul asociat.

Cu privire la pretul contractului de cesiune, partile pot stabili ca partile sociale sa se cesioneze fie la valoarea nominala a acestora, fie la o valoare mai mare celei nominale, caz in care cedentul partilor sociale are obligatia de a plati catre stat impozit asupra castigului realizat. Castigul se determina ca diferenta intre valoarea nominala si valoarea de vanzare stipulata in tranzactie.

Cesiunea reprezinta o operatiune foarte complexa, care necesita pregatirea conforma a documentelor necesare si respectarea cu strictete a procedurii in fata Registrului comertului. Din acest motiv, este recomandat ca partile implicate sa apeleze la asistarea de catre un avocat profesionist. Acesta se va asigura de intocmirea corecta a documentelor si, mai ales, a contractului de cesiune.

Pentru a efectua procedura de cesiune parti sociale, cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" poate fi pentru dumneavoastra un partener juridic de incredere. Va stam la dispozitie cu servicii de specialitate si asistenta juridica profesionala! Apelati cu incredere!