Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu cu personalitate juridica, nonprofit, infiintata in conditiile prevazute de lege.

Prin condominiu se intelege proprietatea imobiliara care este formata din mai multe proprietati individuale – apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, precum si proprietate comuna de indivizi.

Conditii pentru infiintare asociatie de proprietari

Procedura de infiintare asociatie de proprietari poate fi infaptuita prin decizia a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unui condominiu.

In cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari, in cazul in care proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari.

Cum se realizeaza acordul de asociere intre proprietari?

Acordul proprietarilor privind procedura de infiintare asociatie de proprietari se consemneaza intr-un proces verbal intocmit in doua exemplare originale, semnate de catre toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Procesul verbal constituie o anexa la acordul de asociere.

Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire. In cazul proprietarilor absenti de la intrunire, acordul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului verbal in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

Adoptarea statutului asociatiei de proprietari

In adunarea de constituire, se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor include precizari cu privire la:

 • denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
 • scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
 • mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; venituri si cheltuieli;
 • membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
 • structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
 • repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
 • conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
 • dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizari, in conditiile prevazute de lege.

Membrii unei asociatii de proprietari

In cadrul adunarii in care se discuta procedura de infiintare asociatie proprietari, membrii vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor decide numarul membrilor acestora, precum si durata mandatelor lor.

De regula, membrii asociatiei de proprietari se impart in:

 • Adunarea generala;
 • Comitetul Executiv (poate fi format dintr-un numar de 3-11 membri stabiliti de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari). Acesta are rolul de a asigura indeplinirea hotararilor Adunarii generale;
 • Presedintele asociatiei;
 • Comisia de cenzori;
 • Administratorul.

Acordarea personalitatii juridice

Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, impreună cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al Adunarii constitutive se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.

Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului delegat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul. Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie. Incheierea este supusa apelului in termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judeca cu citarea partilor.

Pentru mai multe informatii legate de procedura de infiintare asociatie de proprietari, cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" va sta la dispozitie. Oferim servicii avantajoase de reprezentare in vederea constituirii asociatiilor de proprietari.