Potrivit dispozitiilor legale, exista doua situatii in care debitorul are dreptul la intoarcerea executarii silite:

a) cand s-a desfiintat titlul care a stat la baza executarii silite;

b) cand s-a desfiintat insasi executarea silita ca urmare a cauzelor de nelegalitate.

Intoarcerea executarii nu poate fi dispusa din oficiu de catre instanta, ci numai la cererea partii care justifica un interes in acest sens (de exemplu, debitorul). Pentru a se obtine intoarcerea executarii silite, debitorul trebuie sa ceara instantei acest lucru fie deodata cu cererea de desfiintare a titlului executoriu sau a executarii silite, fie ulterior pe calea unei cereri separate formulate in acest sens.

In cazul intoarcerii executarii, bunurile asupra carora s-a efectuat executarea silita vor fi supuse restituirii catre persoana indreptatita, fara insa sa se aduca atingere drepturilor care au fost dobandite in mod definitiv de catre tertii de buna-credinta.

In situatia in care executarea s-a realizat prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va efectua prin restituirea de catre creditor a sumei care a rezultat din vanzare, aceasta fiind actualizata in functie de rata inflatiei.

In cazul in care bunul supus executarii silite consta intr-un bun imobil, instanta judecatoreasca va dispune cu privire la operatiunile de carte funciara necesare, fara insa sa se aduca atingere drepturilor care au fost dobandite in mod definitiv de catre tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciara.

Cererea de intoarcere a executarii silite se poate formula inauntrul termenului de prescriptie de 3 ani, care curge din momentul in care a devenit definitiva hotararea prin care a fost desfiintat titlul executoriu sau insasi executarea.

Restituirea bunurilor care au fost supuse executarii se va face in natura, in cazul in care dobanditorul acestora a fost creditorul care le-a obtinut fie prin transferul direct in patrimoniul sau, fie prin adjudecarea bunurilor in urma licitatiei publice, fie prin preluarea lor in contul creantei in cazul bunurilor mobile sau in cazul ipotecii mobiliare.

Conform dispozitiilor legale, intoarcerea executarii silite se dispune de instanta care a desfiintat titlul executoriu sau executarea silita, la cererea partii interesate, prin aceeasi hotarare.

In situatia in care instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executarii, masura va putea fi dispusa de instanta care rejudeca fondul.

In cazul in care niciuna dintre cele doua instante nu a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii, persoana indreptatita o va putea solicita pe cale separata. Judecata se va face de urgenta si cu precadere, hotararea pronuntata fiind supusa caii de atac a apelului.

In materia recursului, actele de executare efectuate in baza unei hotarari care a fost casata sunt desfiintate de drept, daca instanta de recurs nu dispune altfel. Instanta de judecata va constata aceasta din oficiu, in cadrul dispozitivului hotararii de casare.

Cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" va sta la dispozitie cu toate informatiile de specialitate privind intoarcerea executarii silite. In cazul in care va confruntati cu o problema legata de executarea silita si doriti sa beneficiati de consultanta si asistenta din partea unor profesionisti, nu ezitati sa ne contactati!