Pregatirea actului constitutiv are o importanta majora in procesul de infiintare a unei societati comerciale. Acesta precizeaza obligatiile si drepturile asociatilor, relatia dintre asociati, obligatiile administratorului, dar si alte detalii importante legate de structura si natura societatii comerciale.

Potrivit legii, actul constitutiv trebuie sa contina urmatoarele:

 • datele personale ale asociatilor, persoane fizice sau juridice;
 • capitalul social al firmei, cu precizarea aportului fiecarui fondator in numerar sau in natura, dar si modul de evaluare;
 • denumirea sediului social si forma juridica a societatii comerciale;
 • obiectul principal de activitate;
 • durata societatii comerciale;
 • valoarea partilor sociale pentru fiecare asociat, respectiv - modul de atribuire in functie de aportul asociatilor la capitalul social;
 • auditoriul financiar sau numele cenzorilor, dupa caz;
 • participarea asociatilor la pierderi si beneficii;
 • datele personale si obligatiile administratorului societatii;
 • modalitatea de lichidare sau dizolvare a societatii.

Actul constitutiv al unei societati se semneaza de catre asociatii societatii sau administrator. Documentul este autentificat de un avocat si depus la dosarul de inregistrare la oficiile Registrului Comertului.

Procedura de modificare act constitutiv se poate realiza printr-o hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau prin decizia instantei judecatoresti.

Principalele cauze care pot determina o astfel de decizie de modificare act constitutiv sunt urmatoarele:

 • reducerea sau marirea capitalului social;
 • excluderea asociatilor;
 • fuziunea societatilor;
 • prelungirea duratei societatilor;
 • schimbarea obiectului de activitate;
 • schimbarea formei societatii;
 • mutarea sediului social;
 • schimbarea denumirii;
 • retragerea unui asociat;
 • cesiunea partilor sociale;
 • aportul la capitalul social;
 • infiintarea de filiale;
 • infiintarea de sucursale;
 • completarea actului constitutiv cu clauze noi, cum ar fi emisiunea de obligatiuni;
 • posibilitatea continuarii societatii cu raspundere limitata cu un singur asociat, ca urmare a retragerii;
 • excluderea sau decesul asociatilor.

Dupa fiecare procedura de modificare act constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la Registrul Comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii directorului oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal si/sau persoanelor desemnate, cu exceptia situatiilor in care inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.

Registrul Comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Monitorul Oficial, spre a fi publicate. Daca societatea este infiintata de mai mult de 5 ani, actul constitutiv in forma actualizata poate sa nu cuprinda numele sau denumirea si celelalte date de indentificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor societatii.

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Actiunea de modificare act constitutiv trebuie realizata cu respectarea conditiilor si procedurii stabilite prin lege si prin actul constitutiv. In cazul in care documentele nu sunt intocmite in mod corespunzator, Registrul Comertului va respinge cererea de inregistrare a modificarii actului constitutiv.

Daca aveti nevoie de asistenta juridica in procedura de modificare act constitutiv, cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" va sta la dispozitie cu toate informatiile necesare!