Prin poprire executorie se intelege demersul pe care il face creditorul bancar, fiscal sau un alt creditor, persoana juridica sau persoana fizica, in scopul direct de a-si recupera o suma de bani.

Poprirea executorie este modalitatea prin care conturile unei persoane fizice sau juridice sunt indisponibilizate printr-o adresa denumita “adresa de infiintare poprire” si, astfel, banii aflati in acel cont sunt transferati total sau partial din conturile debitorului in conturile executorului judecatoresc care a emis adresa de poprire.

Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.

De asemenea, potrivit legii, pot fi poprite si bunurile mobile corporale ale debitorului detinute de un tert in numele sau. In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi, cat si incasarile viitoare.

Nu sunt supuse executarii silite prin poprire:

  • sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;
  • sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;
  • sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data infiintarii popririi.

Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiintate mai multe popriri, termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infiintarii primei popriri.

Adresa de infiintare a popririi reprezinta un act de procedura ce emana de la organul de executare silita, cei interesati sa invoce o cauza de nelegalitate a acestuia avand deschisa modalitatea de contestatie la exectuare poprire, in conditiile legii.

Procesul de contestatie la executare poprire se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul poprit a fost instiintat cu privire la infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie poprire pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.

Una dintre cauzele de nelegalitate a masurii popririi consta in omisiunea instiintarii debitorului poprit si a comunicarii adresei de infiintare a popririi impreuna cu copiile certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii si de pe titlul executoriu.

Contestatia la executare poprire se formuleaza la instanta de executare, singura in masura sa aprecieze asupra legalitatii popririi. Masura popririi poate fi desfiintata de catre debitorul poprit inclusiv in situatia in care cauza in temeiul careia poprirea s-a infiintat a incetat sa mai existe.

Potrivit legii, limitele in care pot fi urmarite veniturile banesti sunt urmatoarele:

  • pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
  • pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alta datorie;
  • daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor.

In situatia in care limitele sus-mentionate nu sunt respectate, debitorul poprit are posibilitatea de a formula o contestatie la executare poprire impotriva modalitatii de executare a masurii popririi.

Cabinetul de avocat Iasi "Duhnea Dana Elena" va poate oferi mai multe informatii de specialitate legate de procedura de contestatie poprire, asadar nu ezitati sa ne contactati!