Cabinetul de avocat Duhnea Dana – Elena își propune să vină în întâmpinarea clienților săi, persoane fizice sau juridice, cu onorarii juste, care să creeze un echilibru între interesele clienților și calitatea serviciilor juridice prestate.

Extras din Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011, cu modificările și completările ulterioare

Art. 127. - (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • a) timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;
 • b) natura, noutatea și dificultatea cazului;
 • c) importanța intereselor în cauză;
 • d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;
 • e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;
 • f) conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 • g) avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • h) situația financiară a clientului;
 • i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 128. - (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale prezentului statut. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați.

(2) Onorariile se determină și se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia între avocat și client, înainte de începerea asistenței și/sau a reprezentării clientului.

Art. 129. - (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • a) onorarii orare;
 • b) onorarii fixe (forfetare);
 • c) onorarii de succes;
 • d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c).